fredag 26. august 2011

Ordsky fra UDE: «Innsats nytter – skolenes resultater og forbedringsområder»

Ordene er hentet fra Utdanningsetaten i Oslo sin resultatoversikt over hvordan samtlige osloskoler med ungdomstrinn presterer på brukerundersøkelser, avgangskarakterer og nasjonale prøver. Rektorene kommenterer tallene, og det er intervjuene med rektorene som har generert ordskyen. Alle har fått standardspørsmål, som selvsagt har gjort at noen ord har fått en unaturlig høy frekvens. Jeg har tatt vekk noen få innholdstomme ord.

Spørsmålene til rektorene:
  • Har skolen nådd målene for 2010?
  • Hvordan vil du kommentere skolens resultater?
  • Hvordan følges resultatene opp?
  • Hvordan vil du kommentere brukerundersøkelsen?
  • Hvilke resultater er skolen mest fornøyd med?   
Denne rapporten er forøvrig noe av det beste jeg har sett i hele mitt liv. Må oppleves!

Jeg har brukt Wordle for å lage denne ordskyen – og ja, det er et lite men sikkert viktig ledd i min generelle digitale dannelse, så viktig for vordende lærere nå til dags.  

Likte du denne posten? Her er noen flere poster om osloskolen, testing, og hvordan testregimet styrer adferden vår i skolen:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar