onsdag 17. august 2011

FrP vil ha norsk versjon av Fox News

I en kronikk i Dagens Næringsliv 17. august foreslår Aina Stenersen og Brage Baklien, begge Frp, at de ønsker en norsk versjon av Fox News. Overfor aftenposten.no begrunner Stenersen, bystyrekandidat og politisk rådgiver for Frp's stortingsgruppe, dette med at «de ønsker mer demokratiske norske medier», «det hadde vært bra for demokratiet», og «prinsippet er mer demokrati i Norge».

Mer demokrati, altså. Vel, det bør være rimelig å hevde at en forutsetning for mer og bedre demokrati i et samfunn, er en generelt opplyst og kunnskapsrik befolkning. Vi tar valg hver dag basert på det vi kan om verden, og fremfor alt skal vi hvert annet år stemme frem partier basert på det vi vet om deres politikk, og det partiene hevder er problemer og utfordringer i samfunnet, og løsninger på disse.

Problemet er at om du får verden mediert gjennom tv-kanalen Fox News, så vil du vite mindre om verden, og ikke mer. For eksempel viser studier (f.eks. denne og denne) at jo mer du ser Fox' nyheter og bruker kanalens andre tjenester, jo mindre reell kunnskap om verden sitter du igjen med.

Og hva skjer da med demokratiet? Om du for eksempel trodde at en gal irakisk diktator sto i ledetog med Al-Qaeda (67 % av Fox News' seere trodde dette), var det naturlig å støtte et parti som gikk til et militært forkjøpsangrep på landet. Om du mener at et flertall av forskere mener at klimaendringer ikke kan forklares av menneskeskapte utslipp (stort flertall av Fox News' seere tror dette), er det naturlig å støtte et parti som ikke ønsker begrensninger av disse utslippene. Og mener du at alle terrorister er muslimer (67,5 % av Frp's velgere mener at Carl I Hagens uttalelser er «helt greie»), er det naturlig å støtte et parti som – vel, som fyrer opp under fremmedfrykt og islamofobi, og som lover å være din venn i kampen mot snikislamisering av samfunnet.


(Forresten, test deg selv: Hvor mange registrerte muslimer er det i Norge? Og hvor mange prosent av befolkningen totalt utgjør de? Svar nederst på siden.)

Skulle man da ta Stenersen og Bakliens bekymring for en udemokratisk norsk presse på alvor, er det ved første øyekast besynderlig at Frp mener at en slik kanal ville vært bra for demokratiet. Men sett i lys av at de fortsatt mener at alle verdens terrorister er muslimer, og sikkert har lyst til at et stort nyhetsmedium skal si det samme, er kanskje ikke dette utspillet så underlig likevel.

Det er derfor ikke å undre seg over at Frp ønsker seg en kanal formet i Fox News' bilde: For et parti som lever av å fremstille virkeligheten ukorrekt, må det være en stor ulempe å bli korrigert av mediene. Da er det bedre med et medium som formidler virkeligheten slik de ønsker at den skal være, nemlig uten rot i virkeligheten.

Men det er et større poeng her, og vi bør ikke ta for lett på eller glorifisere brorparten av hovedstrømsmediene i Norge. For hvor har egentlig Stenersen og Baklien vært de siste årene? Frp lever som nevnt av innvandringsfrykt og islamofobi, og i så måte har de norske hovedstrømsmediene vært Frp's beste venner i å fyre opp under den frykten. Det er for eksempel etter min mening direkte usmakelig at mediene nå etter 22/7, anført av VG, Aftenposten, og NRK, løper etter Hagen og Frp for å ta dem på uttalelsen om at alle terrorister er muslimer. For oss som følger bittelitt med, har for eksempel statistikkene fra Europol vært kjent i årevis: Rapporten fra 2007 viste at i 2006 stod islamister bak ett (1) av 498 terrorangrep i Europa. (Aftenposten prøver å redde seg inn her.)

Problemet her er ikke at politikere lyver, misinformerer, eller selv er uinformerte – det regner vi med at de gjør og er. Problemet er at pressen kunne og burde tatt Hagen for dette i årevis, om de faktisk hadde brukt et minimum av tid på faktasjekk. Eller skal vi kanskje tro at slike modererende nyheter ikke egnet til å lage overskrifter = selge aviser = generere annonseinntekter?

Norske medier er allerede dårlige nok som det er – og et mye større samfunnsproblem (og problem for demokratiet) enn for eksempel Hagen og Frp. En kanal som Fox vil jo bare være mer av den samme svake journalistikken. Ingen grunn til å gjøre det verre enn det allerede er.

Forøvrig er det her betimelig å anbefale dette omfattende reintegreringsprogrammet for lokale Frp-politikere etter 22/7, i regi av opplysningskontoret.no.

Til slutt, dette fantastiske sitatet: «I know there are some polls out there saying this man [G. W. Bush] has a 32 % approval rating. But guys like us, we don't pay attention to the polls. We know that polls are just a collection of statistics that reflect what people are thinking in "reality." And reality has a well-known liberal bias.» Stephen Colbert på White House Correspondents' Association middag, med Bush ved sin side.

Altså ikke rart at Frp er misfornøyde med norske medier, og ønsker seg Fox isteden. De hadde kanskje gjentatt Hagens (statistisk beviselig) feilaktige påstand om at alle terrorister = muslimer.

Svar på Islam-quiz: Det er i underkant av 100.000 registrert muslimer i islamske trossamfunn i Norge (tall fra 2010). Disse utgjør i underkant av 2 % av den totale norske befolkning. Kilde: SSB.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar