fredag 13. april 2012

Vil vi ha skolenarkorazziaer? Følg debatten mellom Høyre og Elevorganisasjonen!

Som mange av oss som har vært ute i praksis rundt omkring på de videregående skolene i Oslo og Akershus har førstehånds erfaring med, er det nå blitt mer og mer vanlig med besøk av politiets hundepatruljer, som gjennomsøker klasserommene på leting etter narkotika.

Denne praksisen begynte i 2008 som et samarbeid mellom Oslo-politiet og Utdanningsetaten i Oslo, som et av flere rusmiddelforebyggende tiltak blant ungdom. 

Kritikerne har vært mange, blant annet advokat Jon Wessel-Aas, som på sin blogg karakteriserer dette som «ulovlig og menneskerettsstridig»; Elevorganisasjonen, mest tydelig artikulert av påtroppende leder Axel Fjeldavli (@fjeldavli); og av lokale elevombud og elevråd – for eksempel elevrådet på Frederik II videregående skole i Fredrikstad (se bildet under), som i høst, like etter 22. juli, opplevde en uanmeldt narkorazzia på sin skole som meget ubehagelig og sjokkerende. Reaksjonen fra elever og elevråd kan leses for eksempel her og her; Rektor på Frederik II begrunner aksjonen her.

Tilsvar til den generelle kritikken mot denne praksisen i Oslo, og en mer utdypet begrunnelsen av hvorfor den er nødvendig, kan leses her og her.

Nå har en bredt sammensatt (alle partier minus KrF og V) Justiskomité på Stortinget gitt denne ordningen sin velsignelse, og oppfordrer til at den skal utvides. I komiteens innstilling står det som forslag til stortingsvedtak at «Stortinget ber regjeringen sikre at politiet har adgang til å gjennomføre forebyggende tiltak med bruk av narkotikahund, herunder på skoler», og at «Stortinget henstiller til regjeringen å sikre at det etableres flere narkotikahundekvipasjer til bruk for politiet». Innstillingsteksten inneholder også en omfattende begrunnelse for komiteens vedtak.
Axel Fjeldavli, EO

André Oktay Dahl
I kjølvannet av dette vedtaket foregår det akkurat nå en ualminnelig informert og spennende debatt på desk.no mellom ett av medlemmene i Justiskomiteen, Høyres André Oktay Dahl (@AndreOktayDahl), og nevnte Axel Fjeldavli fra Elevorganisasjonen. Dette er en debatt om viktige og grunnleggende samfunnsspørsmål, i skjæringspunktet mellom grunnleggende rettsikkerhetsidealer og viktig forebyggende ungdomsarbeid. Hvor hellig er dette målet, og hvilke midler kan man bruke for å oppnå det? Og er det riktig å kalle det «razzia», eller er det bare snakk om «frivillige undersøkelser»? Tidligere i dag leverte Axel sin tredje replikk i ordskiftet, og André har én dag å svare ham på. Følg debatten!

Ellers skrev jeg denne posten for LPU-bloggen litt tidligere i dag, men, som man vil se, er den nede for øyeblikket (og verdens morsomste google-søk er all my posts are gone, 2,5 mrd [sic] treff), så jeg poster dette her istedenfor. 

Av den grunn er det ovenstående forsøkt holdt i en mest mulig nøytral tone. Personlig er jeg selvsagt grunnleggende mot denne praksisen, og ser på det som et utålelig rettssikkerhetsmessig overgrep, forhåpentligvis ulovlig, og sannsynligvis helt uten effekt. Og dobbeltmoralistisk: Hvorfor foreslår for eksempel ikke Høyre narkorazziaer på Stortinget, eller i Høyres Hus? Etter Warloe-saken tidligere i år burde dette være likeså naturlig, og med en like godt begrunnet mistanke, som den kollektive mistanken man utsetter elevene for. Min oppfordring til Elevorganisasjonen, eventuelt til et lokalt elevombud eller elevråd, er å anmelde dette, slik at det kan bli prøvd i retten.

Utover dette kan jeg bare slutte meg til Wessel-Aas' juridiske betenkning som jeg lenket til over, og denne glimrende kritikken, ført i pennen av Martin Grüner Larsen.

2 kommentarer:

 1. Att ändra människors atityder är inte lätt. Framför allt bör det inte ske med hjälp av tvångsmedel. Det man då får till stånd är en s.k. ögontjänarattityd; dvs. man måste fortsätta bevakning av eleverna. Samtidigt gör detta det mer spännande för dessa i grunden spänningssökande elever att bruka narkotika.

  SvarSlett
  Svar
  1. Slutter meg til det du skriver her. Virker som om tvangsmiddelet i denne saken mer enn noe annet er trusselen om offentlig ydmykelse, kombinert med sjokkeffekten av narkorazziaer med narkohundekvipasjer.

   Og ja, om det er gjennom en slik form for overvåkning man for fremtiden ønsker å korrigere ungdommers holdninger og atferd, vil man etter hvert bevege seg mot et samfunn hvor innbyggerne i hver enkelt situasjon ikke vet hva de skal gjøre eller hvordan de skal handle, med mindre det er bygget opp et eksternt system for belønning og straff – som igjen vil måtte gradvis eskalere etter hvert som innbyggerne bli mer og mer usikre. Oppskriften på en politistat?

   Det verste er at dette kommer fra Høyre, som tradisjonelt har kjempet for individets rettigheter og begrenset statlig makt. Men når det gjelder skolepolitikk, virker det som om den eneste ideologien som gjelder, er eksternt oppbyggede systemer for belønning og straff. Et intervju med to av Høyres unge ideologer for et par år siden, som vil innføre mer konkurranse og dermed, må vi anta, bedre prestasjoner i skolen gjennom gullmedaljer og hederslister: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3186559.ece#.T4qMJ9VvDLw

   Slett