fredag 19. august 2011

Å møte elever etter 22. juli

De brutale og tragiske hendelsene i Regjeringskvartalet og på Utøya den 22. juli har preget oss på så mange måter, og naturlig nok også de elever vi kommer til å møte som lærer eller praksiskandidat i løpet av høsten. Dette er en samling av det jeg har funnet av nyttig informasjon, råd, veiledning, og ressurser for undervisning, som kan være til nytte både møtet med elever etter 22. juli.

Selvsagt er det en rekke hensyn man som lærer eller praksiskandidat må vurdere selvstendig i en slik situasjon, for eksempel om noen i klassen eller på skolen er direkte berørt av tragedien, hvilket klassetrinn man underviser på og hvor modne elevene er, hvor lang tid det har gått siden hendelsene, hvordan klassedynamikken er, og så videre. Det jeg poster her er ment som inspirasjon og til ettertanke, snarere enn fiks ferdige oppskrifter.

TV2 skole har utarbeidet egne undervisningsopplegg om 22/7. Flere pedagoger har deltatt i prosessen, og det hele er blitt kvalitetssikret av barnepsykolog Magne Raundalen. Opplegget dekker alle trinn, men med en hovedvekt på de yngre klassetrinnene. Du kan lese mer om dette i en artikkel i Aftenposten. Det hele ligger ute på tv2skole.no. Du må ha brukernavn og passord for å få tilgang, som du får ved å kontakte kundeansvarlig Håkon Kværn, hkv@tv2.no.

Supernytt, NRKs nyhetssendinger for barn mellom 8 og 12 år, hadde en egen sending viet til tragedien, og har også hatt flere sendinger hvor tragedien blir sett gjennom både barns og voksnes øyne. På NRK skole finner du flere nyhetsklipp, som på forskjellige måter tar tak i hendelsene i Oslo og på Utøya, og temaer knyttet til dette, som terror, rasisme, og demokrati.

Utdanningsdirektoratet har en egen omfattende veiledningsside, blant annet med råd til skolestart, og har også utarbeidet generelle veiledere for beredskap og krisehåndtering i skolen.

Kunnskapsdepartementet har også bidratt med innspill til hvordan man skal best møte det som har skjedd. På sidene til KD finner du brev fra kunnskapsministeren og ministeren for høyere utdanning til grunnskoler og videregående skoler, folkehøyskoler, og læresteder for høyere utdanning. Disse inneholder blant annet råd og veiledning i forbindelse med skolestart, hvordan man kan gi og søke hjelp, og hvordan man kan følge dette opp videre gjennom samtaler og undervisning.

ungkondolanse.no kan barn og unge skrive sine egne kondolanser for ofrene 22/7.

Ellers vil det bli avholdt en åpen forelesningsrekke der temaer som er blitt aktualisert av terrorhandlingene skal belyses, i regi av UiO. Forelesningene skal holdes i Gamle Festsal i Universitetet i sentrum en rekke lørdager utover høsten. Disse vil bli holdt i Gamle Festsal i Universitetet i sentrum en rekke lørdager utover høsten. Første forelesning er allerede 27. august, hvor statsviter Anders Romarheim vil snakke om terrorisme.

Om noen savner noe under denne overskriften, er det bare å ta kontakt, eller skrive en kommentar i feltet under.
ut__ya_blomster.bmp

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar