mandag 5. september 2011

Prosjektstøtte til formidling om 22. juli fra Fritt Ord

Som noen sikkert vil vite, er jeg student på Lektorprogrammet, og skal ut i åtteukerspraksis med mine medstudenter dette semesteret. Jeg ble oppmerksom på denne utlysningen gjennom siste nummer av Lektorbladet (side 10–11), hvor det er en del av en lengre artikkel. Dette virker både som et viktig tiltak, og som noe som kan være relevant ikke bare for oss studenter, men også for lærere generelt, så jeg videreformidler derfor dette her.

Utlysningen fra Fritt Ord i sin helhet (lenke til utlysningen her):

«Styret i Fritt Ord var 15. august samlet til ekstraordinært møte for å reflektere over tragediene 22. juli.

Fritt Ord viderefører stiftelsens vedtektsfestede fokus på ytringsfriheten og ytringsfrihetens vilkår i det norske samfunnet. I tiden fremover er det nærliggende å gi spesiell oppmerksomhet til prosjekter som i ulike medieformer kan bidra til kunnskap og bredere debatt omkring terroranslagene – menneskelige og samfunnsmessige konsekvenser av disse.

Fritt Ord vil særskilt øremerke inntil 15 millioner kroner til initiativer fra enkeltpersoner og grupper blant unge mennesker opp til 30 år til slike belysende og problematiserende prosjekter. Samarbeidspartnere kan eksempelvis være lærere, skoler, lag og organisasjoner, bibliotek, litteratur- og kulturhus. Søknader vil bli behandlet i puljer utover høsten 2011. 

Stiftelsen vil ellers forsterke sine tiltak i Norge og internasjonalt for å ta opp aktuelle spørsmål om demokrati, ytrings- og informasjonsfrihet.

Kontakt: Erik Rudeng, direktør i Fritt Ord, tlf. 23 01 46 40 eller 99 53 65 25.»

Ifølge Lektorbladet må «de unge … selv stå som søkere, men prosjektarbeidet kan gjerne foregå i samarbeid med lærere, skoler, bibliotek m.v. Fritt Ord tror at skolene kan bli viktige aktører i dette arbeidet, og at de også kan dra nytte av tilbudet om ekstra finansiering.

Fritt Ord er åpne for råd, synspunkter og spørsmål som knytter seg til utlysningen.»

De fleste av oss som skal ut i praksis er under tredve, og mange av studentene på PPU og LeP har praksis denne høsten. Selv om man ikke søker, kan utlysningen i seg selv kanskje gi et incitament til å tenke gjennom hva og hvordan man eventuelt vil formidle rundt, og i forlengelsen av, 22. juli – og om hvordan elevene kan trekkes inn i dette og bidra selv.

Se også «Å møte elever etter 22. juli», og «En bønn for Anders Behring Breivik».

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar