mandag 20. februar 2012

Bli frivillig medarbeider i Kirkens SOS!

Som jeg allerede har skrevet litt mer om her, er jeg, foruten å være lærerstudent, også frivillig medarbeider i Kirkens SOS. Hvert semester er det inntakskurs for nye medarbeidere; vårens kurs for nye medarbeidere på Oslo-senteret har oppstart 6. mars.


Jeg har fått en «oppfordring for videresending» om å delta på vårens inntakskurs fra staben ved Oslo-senteret, som jeg selvsagt stiller meg bak, og gjengir under, i litt modifisert form (som vil si at den er tilpasset et publikum på mer enn én): 
«Kirkens SOS er en aktiv tjeneste som jobber med selvmordsforebygging, og har gjort det i nærmere førti år. Vi er tusen frivillige allerede, herav 120 i Oslo.
Gjennom denne døgnåpne tjenesten vil man møte mennesker som oppsøker Kirkens SOS når livet blir strevsomt og noen ganger uutholdelig. Noen ringer til oss, andre benytter seg av mail- eller chattetjenesten vår. Uansett kontaktmåte sikres de anonymitet.
Man får et førti timers kurs før man starter, og kontinuerlig oppfølging videre i tjenesten. Man tar i gjennomsnitt én vakt hver fjortende dag; hver tredje vakt er en nattevakt. Det eneste kvalifikasjonskravet for å kunne søke er å være et medmenneske over tjue år.
Kontakt Kirken SOS i Oslo og avtal en time for inntaksintervju. For mer informasjon og søknadsskjema kan man ringe 22 57 89 00, eller gå til vår hjemmeside.
Man kan også kontakte Kirkens SOS i Oslo på følgende mailadresse: kirkenssos@bymisjon.no
Jeg har også tidligere skrevet en oppfordring til mine medlærerstudenter om å bli frivillig medarbeider, og da spesifikt i Kirkens SOS’ chattetjeneste, som jeg tror vil passe meget godt for blivende lærere: Lærerstudent? Bli SOS-chatter!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar